Skip to content Skip to footer

Οι οθόνες κερδίζουν χρόνο για τους γονείς, αφαιρούν χρόνο από τα παιδιά.

Ερευνητές στη Σιγκαπούρη διεξήγαγαν μια μελέτη στην οποία συμμετείχαν 506 παιδιά για να διερευνήσουν τον πιθανό αντίκτυπο του υπερβολικού χρόνου οθόνης κατά τη βρεφική ηλικία στις γνωστικές λειτουργίες. Η μελέτη διήρκεσε οκτώ χρόνια και είχε στόχο να κατανοήσει πώς οι συνήθειες του χρόνου οθόνης στην πρώιμη παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου και τις γνωστικές ικανότητες αργότερα.

Στην ηλικία των 12 μηνών, ζητήθηκε από τους γονείς να αναφέρουν τον μέσο χρόνο που είχαν τα παιδιά τους στην οθόνη τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, τα παιδιά κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερις ομάδες: εκείνα με λιγότερο από μία ώρα, μία έως δύο ώρες, δύο έως τέσσερις ώρες και περισσότερες από τέσσερις ώρες προβολής την ημέρα.

Όταν τα παιδιά έφτασαν τους 18 μήνες, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) για να αξιολογήσουν τις γνωστικές τους λειτουργίες. Επιπλέον, τα παιδιά υποβλήθηκαν σε διάφορα τεστ γνωστικής ικανότητας στην ηλικία των εννέα ετών για να αξιολογήσουν το εύρος της προσοχής και την εκτελεστική λειτουργία, η οποία αναφέρεται σε δεξιότητες όπως η αυτορρύθμιση*.

αυτορρύθμιση είναι η ικανότητα να ελέγχουμε και να διαμορφώνουμε τα συναισθήματά μας, τις επιθυμίες μας, τις παρορμήσεις μας, τις ενέργειές μας

Η μελέτη βρήκε μια σχέση μεταξύ του μεγαλύτερου χρόνου οθόνης κατά τη βρεφική ηλικία και της αλλοιωμένης εγκεφαλικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, τα βρέφη που εκτέθηκαν σε εκτεταμένο χρόνο οθόνης εμφάνισαν μεγαλύτερα κύματα «χαμηλής συχνότητας» στις μετρήσεις του ΗΕΓ, υποδεικνύοντας μειωμένη γνωστική εγρήγορση. Στη συνέχεια, οι ερευνητές εξέτασαν τα δεδομένα σε τρία χρονικά σημεία – 12 μήνες, 18 μήνες και 9 χρόνια – για να διερευνήσουν εάν αυτές οι αλλαγές στην εγκεφαλική δραστηριότητα είχαν μόνιμες επιπτώσεις στις γνωστικές λειτουργίες.

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (AAP) δεν συνιστά χρόνο οθόνης για παιδιά κάτω των 2 ετών.

Καθώς η διάρκεια του χρόνου οθόνης αυξανόταν, η μελέτη παρατήρησε μεγαλύτερες αλλαγές στην εγκεφαλική δραστηριότητα και πιο έντονα γνωστικά ελλείμματα. Τα παιδιά με ελλείμματα εκτελεστικής λειτουργίας, που χαρακτηρίζονται από δυσκολίες στον έλεγχο των παρορμήσεων, στη ρύθμιση των συναισθημάτων, στη διαρκή προσοχή και στην τήρηση οδηγιών πολλαπλών βημάτων, επηρεάστηκαν ιδιαίτερα.

Μην ξεχνάμε πως τα παιδιά αναπτύσσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και την ικανότητά τους να επικοινωνούν αλληλεπιδρώντας με άλλους, συμπεριλαμβανομένων των γονέων και του γύρω περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, παρατηρούν τις εκφράσεις του προσώπου και μαθαίνουν να αποκρυπτογραφούν τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις σε διάφορες κινήσεις και μεθόδους επικοινωνίας.

Η μελέτη τόνισε τη σημασία της βραδύτερης ανάπτυξης του προμετωπιαίου φλοιού*, που είναι υπεύθυνος για τις εκτελεστικές λειτουργίες. Ενώ αυτή η βραδύτερη ανάπτυξη επιτρέπει τη συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκτελεστικών λειτουργιών κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών, καθιστά επίσης αυτή την περιοχή του εγκεφάλου εξαιρετικά ευαίσθητη στις περιβαλλοντικές επιρροές για παρατεταμένη περίοδο. Ο υπερβολικός χρόνος οθόνης εμφανίστηκε ως μια τέτοια περιβαλλοντική επιρροή που θα μπορούσε να εμποδίσει την ανάπτυξη εκτελεστικών λειτουργιών.

* Ο προμετωπιαίος λοβός είναι η περιοχή εκείνη που βρίσκεται στο εμπρόσθιο τμήμα του εγκεφάλου και υπεύθυνη για τον έλεγχο κομβικών ανθρώπινων λειτουργιών υψηλού επιπέδου. Αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής λειτουργίες

Ρύθμιση συμπεριφοράς, ρύθμιση συναισθηματικής έκφρασης ,προσοχή και συγκέντρωση, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, κριτική ικανότητα, αναστολές, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα.

Η Δρ Έβελιν Λο, η επικεφαλής ερευνήτρια της μελέτης, τόνισε τη σημασία της στενής παρακολούθησης του χρόνου οθόνης των παιδιών, ιδιαίτερα κατά την πρώιμη ανάπτυξη του εγκεφάλου. Οι ερευνητές ενθάρρυναν τους γονείς να γνωρίζουν τις πιθανές συνέπειες του υπερβολικού χρόνου οθόνης στη γνωστική ανάπτυξη.

Ο χρόνος στην οθόνη αποσπά την προσοχή και μπορεί να επιτρέψει στους γονείς να κάνουν άλλες εργασίες, καθαρίσει και κάνει ντους. Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πιθανές βλάβες στον χρόνο οθόνης.

Μην ξεχνάμε πως τα παιδιά αναπτύσσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και την ικανότητά τους να επικοινωνούν αλληλεπιδρώντας με άλλους, συμπεριλαμβανομένων των γονέων και του γύρω περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, παρατηρούν τις εκφράσεις του προσώπου και μαθαίνουν να αποκρυπτογραφούν τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις σε διάφορες κινήσεις και μεθόδους επικοινωνίας.

Αξιζει το χρόνο σας:

https://publications.aap.org/pediatrics/article/138/5/e20162591/60503/Media-and-Young-Minds?autologincheck=redirected

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2800776 Η μελέτη ήταν μια συλλογική προσπάθεια στην οποία συμμετείχαν ερευνητές από διάφορα ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Yong Loo Lin School of Medicine, του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης, του A*STAR’s Singapore Institute for Clinical Sciences, του Εθνικού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης, του KK Women’s and Children’s Hospital, του Πανεπιστημίου McGill και Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.